Zespół

Manuela Frischke

Manuela Frischke

Manuela Frischke

Coach, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię indywidualną psychodynamiczną.

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Uczestniczka 4-letniego Studium Psychoterapii (aktualnie na
4 roku) i Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodka spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studium Coachingu przy Uniwersytecie SWPS.
Uczestniczy w 3-letnim szkoleniu Core Training ISTDP prowadzonym przez Instytut ISTDP
w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania na Oddziale Całodobowym oraz w Szpitalu Wolskim
w Warszawie na Oddziale Dziennym dla Osób z Doświadczeniem Psychozy.

Doświadczenie jako psychoterapeutka zdobywała również w Ośrodku Terapeutyczno-Stażowym przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Umów się na wizytę