Ośrodek ISTDP

BEZ LĘKU

Miejsce skutecznej, bezpiecznej i precyzyjnej psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna z elementami ISTDP.

Psychoterapia indywidualna ISTDP

Psychoterapia indywidualna w podejściu ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna).

Psychoterapia grupowa

Sesje grupowe raz w tygodniu. Wyjatkowa formuła pracy z elementami ISTDP.

Psychoterapia par

Psychoterapia par w modelu EFT (Psychoterapia Par Skoncentrowana na Emocjach).

 

terapia ISTDP Warszawa

O nas

Celem Ośrodka ISTDP jest profesjonalna, możliwie najkrótsza, bezpieczna i skuteczna psychoterapia. Pracujemy w oparciu o technikę ISTDP – Intensywną Krótkoterminową Psychoterapię Psychodynamiczną (z ang. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), której skuteczność została potwierdzona szeregiem badań. ISTDP czerpie z podejścia psychoanalitycznego i psychodynamicznego oraz odkryć neurobiologii. Naszym celem jest takie prowadzenie sesji, które wydobywa leczące elementy rozmowy psychoterapeutycznej, a ogranicza elementy mniej pomocne.

Specjalizujemy się w terapii średnio- i krótkoterminowej. Jedynie w przypadku niewielkiej grupy pacjentów wymagana jest terapia długoterminowa. Metoda ISTDP pozwala uzyskać głęboki efekt terapeutyczny w krótszym czasie niż w przypadku klasycznej psychoterapii psychodynamiczne lub psychoanalitycznej.

W Ośrodku zajmujemy się także rozwojem psychoterapii w Polsce oraz naukowym dokumentowaniem efektów pracy terapeutycznej. Przy współpracy pacjentów monitorujemy efektywność stosowanego podejścia oraz odpowiednio je modyfikujemy.

psychoterapia ISTDP Warszawa

Poznaj metodę ISTDP

ISTDP czyli Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (z ang. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy ISTDP) to wyjątkowa forma leczenia psychodynamicznego, która umożliwia szybkie rozwiązanie szerokiego spektrum problemów i zaburzeń emocjonalnych. ISTDP jest psychoterapią opartą na dowodach potwierdzanych przez aktualne badania kliniczne. 

STREFA WIEDZY