Psychoterapia grupowa

Nowe grupy terapeutyczne już od jesieni 2023!

Grupa terapeutyczna: wtorki 17:15-19:15

Start grupy: 24.10.2023

Czas trwania: 24.10.2022 – 19.06.2023

Terminy spotkań: wtorki 17:15-19:15

Ilość uczestników w grupie: 7-9 osób

Miejsce spotkań: Ośrodek ISTDP, Warszawa ul. Kasprzaka 29C lok.88

Miesięczny koszt udziału: 640zł

Prowadzący: Leszek Jaworski, Marta Mizera

Leszek Jaworski

Leszek Jaworski

Założyciel ośrodka, psychoterapeuta

Marta Mizera

Marta Mizera

Psycholog, psychoterapeutka

Grupa terapeutyczna: środy 18:15-20:15

Start grupy: 25.10.2023

Czas trwania: 25.10.2023 – 19.10.2023

Terminy spotkań: środy 18:15-20:15

Ilość uczestników w grupie: 7-9 osób

Miejsce spotkań: Ośrodek ISTDP, Warszawa ul. Kasprzaka 29C lok.88

Miesięczny koszt udziału: 640zł

Prowadzący: Leszek Jaworski, Joanna Pietrzak

Leszek Jaworski

Leszek Jaworski

Założyciel ośrodka, psychoterapeuta

Joanna Pietrzak

Joanna Pietrzak

Psycholog, psychoterapeutka

O psychoterapii grupowej z elementami ISTDP

Leszek Jaworski ukończył dwuletnie Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji i od 2004 roku prowadzi stacjonarne oraz wyjazdowe grupy psychoterapeutyczne. W 2014 roku Leszek Jaworski wraz z Aliną Neugebauer (superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) postanowili zastosować metody wywodzące się z nurtu ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) z myślą o zwiększeniu skuteczności pracy w ramach grup psychoterapeutycznych, które jak dotąd opierały się głównie na teorii Irvina Yaloma.

Impulsem do powstania ISTDP było rozczarowanie skutecznością klasycznej terapii psychoanalitycznej, która często okazuje się niska mimo długiego czasu jej trwania, a także potrzeba wynalezienia interwencji terapeutycznych, dzięki którym w życiu pacjenta mogłyby zajść realne i wymierne zmiany. Dzięki uważnej analizie zarejestrowanych kamerą sesji psychoterapeutycznych Habib Davanloo, twórca ISTDP, opracował serię technik umożliwiających osiągnięcie takich zmian w stosunkowo krótkim czasie.

Wyjątkowa metoda pracy w grupie

Pod względem teoretycznym ISTDP opiera się na założeniach psychoanalitycznych i teorii więzi, a także współczesnych dokonaniach w dziedzinie neurobiologii. Terapeuta pracujący w tym nurcie zajmuje aktywną pozycję, aby pomóc pacjentowi w skupieniu się na doświadczanym przez niego konflikcie wewnętrznym i skłonić go do zainwestowania swoich sił w zdrowe pragnienia.

Dzięki terapii ISTDP pacjent może pogłębić kontakt z uczuciami, które uległy nieświadomemu stłumieniu w dzieciństwie, kiedy ich ekspresja zagrażała naszym relacjom z osobami, od których byliśmy całkowicie zależni. David Malan dowiódł w swoich badaniach, że w psychoterapii warunkiem osiągnięcia długotrwałych i korzystnych skutków jest możliwie pełne doświadczenie wszystkich uczuć przez pacjenta – musi on zrozumieć pochodzenie objawów, które powstają wskutek działania mechanizmów obronnych, lęku i kompulsywnego powtarzania schematów, które odzwierciedlają pierwotną relację z rodzicem.

W trakcie grupowej terapii z elementami ISTDP pokazujemy pacjentom, jak wiele objawów somatycznych – takich jak ból brzucha i głowy czy zespół jelita nadwrażliwego – bierze się z doświadczanego przez nich lęku. 

Ustalenie kierunku i celu pracy każdego pacjenta w pierwszej fazie terapii grupowej uważamy za niezbędny warunek jej powodzenia. Próbujemy zrozumieć, jak problemy zgłaszane przez pacjenta mogą zostać przepracowane w sytuacji grupowej. Jeśli pacjent czuje się na to gotowy, może też pogłębić swoje doświadczenie w indywidualnej pracy z prowadzącym na tle grupy.

Częstymi tematami i obszarami pracy w grupie terapeutycznej z elementami ISTDP są:

  • nieumiejętność wyrażania złości,
  • trudności w  rozpoznaniu swoich potrzeb, uczuć,
  • nielubienie siebie, odrzucanie, nienawiść do siebie,
  • niezdrowa regulacja lęku i jej koszty,
  • przypomnienie sobie, jak rodzice blokowali, dewaluowali, atakowali momenty, w których pacjenci próbowali wyrażać swoje uczucia,
  • lęk przed bliskością, trudność w przyjmowaniu pozytywnych uczuć,
  • budowanie miłości do siebie, żal za stracony czas, gdy się siebie porzucało.

Silna struktura grupy i panująca w niej atmosfera intensywnej pracy dają dobre warunki do osiągnięcia upragnionych zmian. Nie pozwalamy uczestnikom na rozproszenie uwagi ani trwanie w iluzji, że wyciągną korzyści z terapii, nie wkładając w nią żadnego wysiłku. Po jej zakończeniu pacjenci są zmobilizowani do obrony własnej autonomii, lepiej rozumieją swoje działania i wiedzą, w jakim kierunku ma zmierzać ich praca nad sobą.