CORE TRAINING ISTDP

Profesjonalne szkolenie w podejściu ISTDP dla psychoterapeutów

CORE TRAINING

Nabór na trzecią edycję szkolenia CORE Training został zamknięty! Zapraszamy na czwartą edycję, która rozpocznie się pod koniec 2024 roku.

 

core training instytut ISTDP

Szkolenie akredytowane przez ISTDP Institute w Waszyngtonie i rekomendowane przez Jona Fredericksona.

Termin i miejsce

Czwarta edycja CORE TRAINING organizowana przez Instytut ISTDP w Warszawie rozpocznie się w pod koniec 2024 roku. Szkolenie trwać będzie 3 lata. W każdym roku odbędzie się 6 dwudniowych zjazdów.

Zajęcia w ramach zjazdów będą się odbywały w piątki w godz. 11-19 oraz w soboty w godz. 10-18 z godzinną przerwą lunchową. W trakcie zjazdu  student odbędzie godzinną superwizję, w ciągu 3 lat szkolenia łącznie 12 superwizji.

Program szkolenia jest zgodny z międzynarodowym modelem szkolenia   Institute for ISTDP Training w Waszyngtonie. 

Prowadzący: Leszek Jaworski

 

 Po ukończeniu CORE TRAININGU student otrzyma Certyfikat Washington Institute upoważniający do pracy w podejściu ISTDP.

Grupa szkoleniowa będzie liczyła 6-10 osób.

Nabór na trzecią edycję szkolenia CORE Training został zamknięty! Zapraszamy na czwartą edycję, która rozpocznie się pod koniec 2024 roku.

W ramach CORE TRAININGU orgaznizowanego przez Instytut ISTDP, Jon Frederickson poprowadzi jeden dzień szkoleniowy dla studentów wszystkich polskich kursów Core Training.

Program CORE TRAINING

PIERWSZY ROK
 1. Uczenie pacjentów obserwacji wzrostu lęku tak by nie lekceważyli swoich napięć i zaangażowali się w poznanie źródeł tych napięć – wprowadzenie pacjenta w rozumienie trójkąta konfliktu.
 2. Rozwijanie myślenia klinicznego poprzez precyzyjne rozpoznawanie jaki mechanizm obronny stosuje pacjent i ćwiczenia interwencji dla danego mechanizmu obronnego
 3. Utrzymywanie skutecznego fokusu terapeutycznego.
 4. Radzenie sobie z wysokim lękiem u pacjenta w chwili rozpoczęcia terapii. Rozpoznanie, jakie działają projekcje, przeniesienia.
 5. Rozpoznawanie systemu oporu u pacjenta: izolacja afektu, represja, projekcja/rozszczepienie
 6. Rozwijanie umiejętności elastycznego dobierania tempa interwencji i presji w zależności od zdolności tolerancji uczuć u pacjenta, poziomu lęku i specyficznych dla niego mechanizmów obronnych.
 7. Rozwój zestawu interwencji w przypadku pacjentów unikających współpracy i bliskości emocjonalnej.
 8. Rozwój umiejętności radzenia sobie z pacjentami pasywnymi, rozpoznanie poziomu funkcjonowania ego by właściwie dobrać sposób interweniowania.
 9. Zapraszanie pacjenta do dzielenia się uczuciami i reakcjami wobec terapeuty, które pozwolą rozpoznać sposób regulacji lęku oraz specyficzne dla tego pacjenta mechanizmy obronne utrudniające satysfakcjonujące relacje w jego życiu.
 10. Rozpoznawanie kruchości ego u pacjentów, odpowiedni dobór interwencji w zależności od specyfiki obron i poziomu lęku u tych pacjentów.
 11. Identyfikacja i klaryfikacja obron.
 12. Podstawy pracy z pacjentami projektująco-rozszczpiającymi. Stosowanie presji służącej uzyskaniu świadomości rozszczepienia bądź zawracania projekcji do wewnątrz. Regulacja lęku u pacjentów projektujących z niskim poziomem funkcjonowania ego
DRUGI ROK
 1. Mobilizacja woli pacjenta i motywowanie pacjenta do intensywniejszego zaangażowania się w terapię poprzez przypominanie pozytywnego celu terapii.
 2. Technika restrukturyzacji lęku u pacjentów zrównujących terapeutę z obiektem z przeszłości.
 3. Praca z pacjentami używającymi mechanizmu ataku na Ja w trakcie sesji i przeniesienie uwagi na funkcję tej obrony w relacji terapeutycznej (praca w wierzchołku trójkąta osób: Pacjent-Terapeuta)
 4. Praca z pacjentami projektującymi: umiejętność rozpoznawania u terapeuty identyfikacji projekcyjnej lub przeciwprzeniesienia pozwalające zrozumieć powody utknięć w terapii
 5. Zastosowanie formatu stopniowanego, różny sposób interweniowania i tempa pracy w zależności od poziomu ego i sposobu regulacji lęku u pacjenta.
 6. Specyfika pracy ISTDP w leczeniu zaburzeń typu borderline.
 7. Praca z pacjentem zidentyfikowanym z Super Ego.
 8. Praca z mechanizmem obronnym projekcji woli, uczenie się postawy nie podejmującej odpowiedzialności przez terapeutę tak by stworzyć przestrzeń by pacjent zaczął brać odpowiedzialność za zaangażowanie w terapię oraz by w nim rozgrywał się konflikt wewnątrzpsychiczny między częścią pragnącą wyleczenia a częścią oporującą.
 9. Technika pracy z pacjentem stosującym mechanizm obronny dostosowania się, podporządkowywania się. Ćwiczenie takiej postawy terapeutycznej, która zablokuje ten mechanizm i zaprosi pacjenta do bycia w równorzędnej i odrębnej pozycji z terapeutą.
 10. Rozwój umiejętności decydowania, na którym wierzchołku trójkąta osób pracować z pacjentem (czy pracować w relacji P-T czy w relacji P- aktualne ważne relacje w życiu czy P- ważne obiekty z dzieciństwa
 11. Restrukturyzacja mechanizmów obronnych projekcji i rozszczepienia mająca na celu pomoc im w utrzymaniu wewnątrz, tego co wyprojektują na zewnątrz czy też utrzymaniu szczepionych aspektów, które do tej pory były rozszczepiane.
 12. Budowanie tolerancji złożonych mieszanych uczuć u pacjenta poprzez regulację lęku i restrukturyzację obron. Sposoby regulacji lęku u pacjenta w chwili przekroczenia progu tolerancji mieszanych uczuć.
 13. Rozumienie przeciwprzeniesienia, rozpoznawanie tolerancji uczuć u terapeuty i rozumienie, jakie terapeuta może stosować swoje specyficzne mechanizmy obronne w momencie budowania relacji z pacjentem.
TRZECI ROK
 1. Dezaktywacja projekcji Super Ego.
 2. Praca z omnipotentnym przeniesieniem i regresywnymi pragnieniami.
 3. Rozumienie powodów frustracji, zniechęcenia bądź nadmiernej aktywności terapeuty na sesji.
 4. Opór przeniesieniowy.
 5. Praca z mechanizmem idealizacji i dewaluacji w zależności od spektrum funkcjonowania ego pacjenta.
 6. Praca z pacjentem wysookoporującym w izolacji afektu.
 7. Metoda odzwierciedlania oporu u pacjentów, u których nastąpiła krystalizacja oporu.
 8. Droga do nieświadomości: presja zapraszająca nieświadome złożone uczucia przeniesieniowe do przełamania nieświadomego oporu.
 9. Technika pracy w momencie wizualizacji impulsu
 10. Praca z pacjentem zablokowanym pod murem bezradności, pasywności, niemożności – sposoby interweniowania i mobilizacji ego do przełamanie tej obrony. Rozróżnianie pacjentów, których deficyty ego rzeczywiście uniemożliwiają zaangażowanie się w pracę terapeutyczną (pacjenci z kruchym ego, psychotyczni, Borderline nisko funkcjonujący) od pacjentów wysokooporującyh by adekwatnie do poziomu funkcjonowania ego dobrać sposób interweniowania.
 11. Bracing – technika stosowania presji przy jednoczesnym omówieniem poznawczym tego, co nasila napięcie u pacjenta na sesji.
 12. Po wyłonieniu się nieświadomej winy, łączenie objawów pacjenta z nieświadomą karą.
 13. Kończenie pracy terapeutycznej.

Leszek Jaworski – prowadzący szkolenie

Leszek Jaworski

Leszek Jaworski

Założyciel Instytutu ISTDP oraz Ośrodka ISTDP, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu ISTDP.

Nauczyciel i superwizor ISTDP, rekomendowany przez Instytut ISTDP w Waszyngtonie i Jona Fredericksona

https://istdpinstitute.com/istdp-therapist-directory/#Poland

Certyfikowany psychoterapeuta:

– Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (od 2008),

– IEDTA – Psychoterapeuta ISTDP (od 2014).

– Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2021),
LINK

W 2006 roku ukończył 4-letnie Studium Psychoterapii, 2-letnie Studium Terapii Rodzin oraz 2-letnie Studium Terapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji.

Od 2008 roku pracuje w podejściu ISTDP. Ukończył 2-letni kurs wstępny  a następnie 3-letni kurs zaawansowany metody ISTDP Core Training.

Od 2015 roku uczestniczy w Advanced Core Training ISTDP.

W 2023 roku ukończył pierwsze w Polsce certyfikowane 3-letnie Studium Nauczycielsko-Superwizorskie pod kierunkiem Jona Fredericksona

Od dziewięciu lat uczy i superwizuje psychoterapeutów w nurcie ISTDP, m.in. w ramach seminarium wstępnego metody ISTDP, Precore i Core Training.

 

 

Szkolenia
Nazwa Ośrodka Szkolącego Liczba godzin szkolenia Osoby szkolące Daty

Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii – Warszawa

Studium Psychoterapii

2003-2006

 

1250h Zespół szkolący w ramach Studium Psychoterapii, m.in.: Zofia Milska-Wrzosińska, Dyrektor Laboratorium Psychoedukacji, Superwizor psychoterapii PTP

Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii – Warszawa

Studium Psychoterapii Grupowej

2004-2006

 

185h Zespół szkolący w psychoterapii grupowej; dyrektor studium: Jerzy Dmuchowski, Superwizor psychoterapii PTP  

Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii – Warszawa

Studium Terapii Rodzin

2004-2006

 

85h Zespół szkolący w psychoterapii grupowej; dyrektor studium: Andrzej Wiśniewski, Superwizor psychoterapii PTP

Internal Experiental Dynamic Therapy Association, LP

Kurs wstępny ISTDP

2008-2009

 

120h

Jossette ten Have de Labije, Jon Frederickson, Robert Neborsky, Ferrucio Osimo

(superwizorzy ISTDP)

Internal Experiental Dynamic Therapy Association, LP

Pre Core Training ISTDP

2009-2010

 

75h

Jossette ten Have de Labije, Jon Frederickson, Allan Abbas Ferruccio Osimo

(superwizorzy ISTDP)

Internal Experiental Dynamic Therapy Association, LP

Core Training ISTDP

2011-2014

 

252h Robert Neborsky, Jossette ten Have de Labije, Kees Cornelissen, Jon Frederickson, Allan Abbas (superwizorzy ISTDP)

Ośrodek Humanii, Laboratorium Psychoedukacji

I Stopień Szkolenia Psychoterapia oparta na mentalizacji

2015

 

23h

Henning Jordet

Superwizor MBT

ISTDP Institute w Waszyngtonie

Adavnced Core Training ISTDP

2016-obecnie

 

272h

Jon Frederickson,

Superwizor psychoterapii ISTDP

ISTDP Institute w Waszyngtonie

3-letni Kurs Nauczycielsko-Superwizorski ISTDP

2020-2023

 

120h

Jon Frederickson

Superwizor psychoterapii ISTDP

Doświadczenie

Okres zatrudnienia

Nazwa miejsca pracy

Rodzaj pracy

09/2003-06/2004

IV Oddział Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

Staż, współprowadzenie grupy psychoterapeutycznej, prowadzenie konsultacji i indywidualnych kontaktów wsparciowych

09/2004 – 05/2005

NSPL „PSYCHE”,

Oddział Ogólnopsychiatryczny

Płońsk, ul. Wiejska 13

Wolontariat, udział w zebraniach zespołu, współprowadzenie terapii grupowej i zajęciowej

06/2005 -08/2012

NSPL  „PSYCHE”,

Oddział Ogólnopsychiatryczny

Płońsk, ul. Wiejska 13

Psychoterapeuta, ½ etatu, staż –

Oddział Ogólnopsychiatryczny w Płońsku, udział w zebraniach zespołu Oddziału, prowadzenie dokumentacji

Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej

09/2005- 12/2008

Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii

Ul. Katowicka 18

03-932 Warszawa

Staż, indywidualna i grupowa psychoterapia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń: nastroju, nerwicowych, osobowości i zachowania, prowadzenie zajęć dla studentów Studium Psychoterapii oraz Treningu Czujności

01/2009- 06/2021

Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii

Ul. Katowicka 18

03-932 Warszawa

Członek Zespołu Laboratorium Psychoedukacji,

indywidualna i grupowa ISTDP, psychoterapia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń: nastroju, nerwicowych, osobowości i zachowania,

prowadzenie zajęć dla studentów Studium Psychoterapii

2013 – 2016

Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Komisja Rewizyjna

2015 – 2021

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii

Członek Zarządu PSIP

2016 – 2022

Sekcja ISTDP

Członek Zarządu Sekcji ISTDP

05/2019

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic w Warszawie

staż

10/2018 – 06/2021

Ośrodek Humani

Prowadzenie zajęć dla studentów Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej

-6/2021 – obecnie

Ośrodek ISTDP Bez Lęku

Prowadzenie zespołu psychoterapeutów pracujących w modelu ISTDP, psychoterapia indywidualna ISTDP, psychoterapia grupowa ISTDP

6/2021 – obecnie

Instytut ISTDP w Warszawie

Szkolenia PRECORE i Core Training, superwizje, webinary online

Certyfikaty
 1. The European Certificate of Psychotherapy (wydany w lisopadzie 2008 r. przez EAP)
 2. ISTDP Certyfikat (wydany w 2014 r. przez EAIP)
 3. Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (wydany w 2021 r.)
Superwizje

Imię i nazwisko superwizora

Miejsce/Adres

Okres

Liczba godzin superwizji

Zofia Milska-Wrzosińska

Superwizor psychoterapii PTP

Laboratorium Psychoedukacji, ul. Katowicka 18, Warszawa

2005-2021

770h

Alina Neugeabauer

Superwizor psychoterapii PTP

Laboratorium Psychoedukacji, ul. Katowicka 18, Warszawa

2007-2021

140h

Jerzy Dmuchowski  Superwizor psychoterapii PTP

Laboratorium Psychoedukacji, ul. Katowicka 18, Warszawa

2005-

2018

190h

Bogdan de Barbaro

Superwizor psychoterapii PTP

Laboratorium Psychoedukacji, ul. Katowicka 18, Warszawa

2010-2012

35h

Andrzej Wiśniewski

Superwizor psychoterapii PTP

Laboratorium Psychoedukacji, ul. Katowicka 18, Warszawa

2005-2011

40h

Jon Frederickson

Superwizor psychoterapii ISTDP

ISTDP Institute

w Waszyngtonie

 

2014-aktualnie

220h

Anna Siewierska

Superwizor psychoterapii PTP

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2004-2005

35h

Patricia Coughlin

Superwizor psychoterapii ISTDP

ISTDP North East

2011-2014

42h

Allan Abbas

Superwizor psychoterapii ISTDP

Dep.Psychiatrii na Dalhasie University w Halifaxie

2012-2014

49h

Robert Neborsky

Superwizor psychoterapii ISTDP

profesor psychiatrii na UCSD School of Medicine

2012-204

29h

Kes Cornellissen

Superwizor psychoterapii ISTDP

Viersprong, National Centre for the Treatment of Personality Disorders

2011-2012

21h

Josette ten Have-de Labije

Superwizor psychoterapii ISTDP

Dutch Association for Short term Dynamic Psychotherapy

2010-2014

65h

Wiesława Łodej – Sobańska

Superwizor psychoterapii PTP

Instytut Rasztów

2009-2010

20h

Konferencje i seminaria

Konferencje, w których uczestniczyłem:

1.     Uniwersytet Warszawski: „Konferencja z udziałem Alice Miller”, 2001

2.     Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Dylematy etyczne w pracy psychoterapeuty” 10/2005

3.     Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Przywiązanie: od teorii do praktyki” 10/2006

4.     Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Zaburzenia osobowości w praktyce klinicznej” 10/2007

5.     Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej „Rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna” kwiecień 2008

6.     Laboratorium Psychoedukacji: „Konferencja z okazji XXX-lecia LP” 05/2008

7.     Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej: Diagnoza w Psychoterapii Psychodynamicznej” 06/2009

8.     PSIP: „Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać?” 09/2010

9.     Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Psychoterapia wobec nowych zjawisk społeczno-kulturowych” 10/2010

10.  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej: „Problemy współczesnej psychoterapii” 09/2011

11.  Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna” 10/2012

12.  Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Granice Psychopatologii, granice psychoterapii”, 10/2013r.

13.  PSIP: „Integracja w psychoterapii. Skuteczność i ograniczenia” 06/2014

14.  „Psychoterapia i miłość romantyczna”. Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 09/2014r.

15.  Klinika Psychiatrii UMB, Podlaska Konferencja Psychoterapeutyczna: „Psychodynamiczna diagnoza strukturalna i jej konsekwencje dla techniki leczenia” 11/2015

16.  „Rewolucja w psychoterapii. Nowe idee, badania i praktyka”. Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 06/2016r.

17.  Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”. 10/2016r.

18.  Centrum ISTDP: „Droga do nieświadomości” 05/2017

19.  PSIP: „Integracja psychoterapii w dezintegrującym się świecie” 06/2017

20.  NTPP: „Regulacja emocji – wehikuł zmiany w psychoterapii”  04/2018

21.  Laboratorium Psychoedukacji : „Znękany świat – jak psychoterapia może nam pomóc? Nadzieje i iluzje” 08/2018

22.  Sentio Polski Instytut ISTDP „Uległość i opozycyjność w ujęciu ISTDP” 11/2018

23.  Laboratorium Psychoedukacji: Letnia Szkoła Psychoterapii 08/2019

24.  Instytut ISTDP Sentio „Poczucie winy jako centralny punkt w psychoterapii ISTDP” 11/2019

25.  Zastosowanie podejścia „Moment by moment” przy użyciu sekwencji „Interwencja-Odpowiedź”, dr Susan Hajkowski, dr Stephen Beller 11/2020

26.  PSIP: Integracja psychoterapii: badania, doświadczenia, perspektywy 06/2022 

Seminaria:

1.     Seminarium superwizyjne prof. Nancy McWilliams 08/2013

2.     Seminarium Zofii Milskiej-Wrzosińskiej 09/2014-06/2015 i 11/2018- 09/2019

3.     Seminarium Tobiasa Nordqvist: „Praca z trójjednym mózgiem – jak integrować myśli, uczucia i zachowania” 09/2019 PSIP

4.    Zaprzeczenie, seminarium Tobiasa Nordqvist, 2020

5.     Neurobiologia poczucia winy i jej aspekty psychorerapetyczne, Monica Urru on-line 2020

6.     Prezentacja pracy z pacjentem wysokooporującym w modelu ISTDP, Susan Hajkowski, Dr Stephen Buller on-line

7.     Zrozumieć traumę, Tobias Nordqvist 2020 on-line

8.     Praca z pacjentem z kruchym ego, Jon Frederickson 06/2021

9.     Praca z osobami ze spektrum kruchości, dr Allan Abbass 06/2022 on-line

10.  Praca z pacjentem wysokooporującym, Jon Frederickson on-line 06/2022

11.  Laboratorium Psychoedukacji: Rozumienie złożonych przyczyn cierpienia psychicznego – dr Patricia Coughlin 05/2022

12.  Pracja z osobami z PTSD, dr Allan Abbass 08/2022 on-line

13.  Siła tu i teraz w relacji terapeutycznej, dr Allan Abbas 08/2022 on-line

14.  Seminarium dwuletnie, dr Allan Abbass, praca z pacjentem z kruchym ego 2022/2023

Core Training podlega superwizji i opiece merytorycznej Jona Fredericksona.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia

Instytut ISTDP, Warszawa, ul. Kasprzaka 29C lok. 88

Zgłoszenia z informacją o wykształceniu psychoterapeutycznym i doświadczeniu zawodowym prosimy przesłać mailem na adres: instytutistdp@gmail.com.

Instytut ISTDP – kontakt

+48 505 605 625

ul. Kasprzaka 29C lok. 88, 01-234 Warszawa

instytutistdp@gmail.com