Poznaj nasz sposób pracy

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia ISTDP oraz  psychoterapia psychodynamiczna.

Psychoterapia grupowa

Sesje grupowe raz w tygodniu. Wyjątkowa formuła pracy z elementami ISTDP.

Psychoterapia par

Psychoterapia par w podejściu EFT (Emotionally Focused Therapy)