Psychoterapia indywidualna ISTDP

Psychoterapia indywidualna w podejściu ISTDP

Pierwsza sesja jest sesją próbną trwającą 75 minut lub 100 minut. Sesja próbna pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy podejście ISTDP jest dobrze dobraną formą leczenia dla zgłoszonego problemu. W sytuacji, gdy podejście nie jest wskazane, oferowana jest praca w psychoterapii psychodynamicznej, grupowej lub inne formy pomocy czy rozwoju.

Kolejne sesje odbywają się co dwa tygodnie i trwają 75 minut.

Długość terapii określa się po 6 sesjach, po tym czasie widać w jakim tempie pracujemy i jaki jest obszar leczenia. Psychoterapia indywidualna ISTDP trwa od 3 miesięcy do 2 lat. W sytuacji, w której oczekiwanym celem pacjenta nie jest zmiana struktury osobowości, ale poprawa objawowa, terapia trwa do 5 miesięcy

Kiedy warto podjąć indywidualną psychoterapię ISTDP

Psychoterapia indywidualna ISTDP może być dla Ciebie odpowiednia, kiedy:

 • cierpisz na niskie poczucie własnej wartości,
 • zauważasz u siebie obniżony nastrój,
 • masz w życiu wiele napięć,
 • borykasz się z objawami lęku,
 • masz trudność w funkcjonowaniu w związkach, z przyjaciółmi, w relacjach w pracy (często w poczuciu bezradności, braku sprawczości, życiowej pasywności),
 • nie wiesz, jak radzić sobie z impulsywnością,
 • zauważasz u siebie brak kontaktu z uczuciami na przykład: ze złością, miłością, smutkiem,
 • masz trudność w przeżywaniu mieszanych uczuć do najbliższych osób, na przykład złości do osób, które lubisz czy kochasz,
 • często się obwiniasz, masz tendencje do zachowania destrukcyjnego,
 • cierpisz na problemy psychosomatyczne, na które medycyna nie może znaleźć odpowiedzi,
 • miewasz lęki napadowe,
 • masz za sobą wieloletnie terapie albo różne terapie, które nie przynosiły efektu albo nie pozwoliły osiągnąć Ci zamierzonego efektu.

Co wyróżnia ISTDP

 • Nasz sposób kierowania rozmową terapeutyczną skupiony jest na tym, by koncentrować się wokół problemu pacjenta i wszystkiego, co pomoże rozwiązać problem w możliwie najkrótszym czasie.
 • Nasz sposób pracy jest skupiony nie tylko na poznawczym, intelektualnym omówieniu, ale również na integracji rozumienia z emocjonalną ekspresją. Celem jest poprawa funkcjonowania relacji między umysłem a ciałem pacjenta, co znacząco obniża napięcia.
 • Poziom intensywności każdej sesji terapeutycznej jest regulowany przez terapeutę tak, żeby nie był za niski (sesje, o których pacjenci mówią, że były one lekkie, nie stresowały, ale też nie były pomocne) ani za wysoki (kiedy poziom mobilizacji i stresu nie pozwalał w pełni skorzystać z potencjału sesji). Z badań naukowych wynika, że optymalny poziom napięcia na sesji jest silnie skorelowany z efektywnością sesji.
 • Wraz z pacjentem robimy co kilka sesji ewaluację tego, jak przebiega terapia i czy sesje terapeutyczne przekładają się na oczekiwane zmiany w życiu.
 • Zapraszamy pacjenta do koncentrowania uwagi na tym, w czym chce pomocy i to jest punktem wyjścia rozmowy terapeutycznej. Dzięki temu unikamy tematów pobocznych.
psychoterapia ISTDP Warszawa

Najczęściej zadawane pytania

Czym się różni ISTDP od innych podejść psychoterapeutycznych?

Podejście ISTDP powstało w wyniku nagrywania sesji na kamerę. Okazało się, że dzięki temu można było obserwować nie tylko treść, ale i reakcje fizyczne, wzrost bądź spadek lęku. Pomogło to w zrozumieniu, od czego zależy wzrost lęku oraz w jakich warunkach praca terapeutyczna jest najskuteczniejsza. W wyniku obserwacji psychoterapeuci ISTDP na sesji mają dostęp nie tylko do treści, ale i do sygnałów z ciała. To pomaga leczyć dużo precyzyjniej i efektywniej.

Co to oznacza, że psychoterapia indywidualna ISTDP jest krótszą terapią?

Psychoterapia ISTDP nie jest metodą „cud”, która jest w stanie wyleczyć wszystkich na przykład w 3 miesiące. W zależności od poziomu zdrowia psychicznego, zgłoszonych problemów, długość terapii się różni. Prowadzenie terapii w podejściu ISTDP intensyfikuje pracę, w związku z tym w czasie od pół roku do półtora roku możemy osiągnąć efekty, które w terapii prowadzonej mniej dynamicznie możliwe byłyby do osiągnięcia po kilku latach.

Jaka jest długość psychoterapii indywidualnej ISTDP?

Długość terapii jest określana po 6 sesjach. Wtedy staje się jasne, w jakim tempie pracujemy i ustalamy termin zakończenia terapii. Może nastąpić korekta tego terminu (plus minus o dwa miesiące) w zależności od tego, co będzie się działo w życiu pacjenta, kiedy będziemy zbliżali się do wyznaczonego terminu.

Kiedy mogę się spodziewać pierwszych efektów psychoterapii indywidualnej ISTDP?

Pierwsze zmiany mogą się wydarzyć już po pierwszej sesji, częściej jednak pojawiają się one po 2-3 miesiącach.

Jak powinnam/powinienem przygotować się do pierwszej sesji próbnej?

By proces terapeutyczny był intensywny, prosimy pacjentów by spróbowali określić, w czym potrzebują pomocy na każdej sesji. Wiemy, że to jest wyzwanie, ale jednocześnie umożliwia złapanie fokusu w leczeniu psychoterapeutycznym i monitorowaniu efektów pracy terapeutycznej.

Na pierwszej sesji psychoterapeuta będzie pomagał w określeniu psychologicznego powodu zgłoszenia.

 Co oznacza „psychologiczny”? Zobaczmy na przykładzie: pacjent zgłasza to, że szefowie w jego branży są bardzo agresywni, każą pracować po godzinach. W tym wypadku nie możemy zobaczyć psychologicznego problemu pacjenta, ponieważ na razie mamy informację o tym, że pacjent ma często do czynienia z przekraczającymi granice szefami. Tego, że tacy szefowie są i będą nie zmienimy z perspektywy gabinetu psychologicznego. Psychoterapeuta zatem będzie dalej dopytywał. Może się okazać, że poziom napięcia pacjenta przekracza zdolność tolerancji uczuć w sytuacjach konfrontacji z autorytetami. Krótko mówiąc, pacjent czuje się sparaliżowany, gdy ma sprzeciwić się szefowi i nie jest w stanie skorzystać z uczucia złości, lub nie ma do niego dostępu, a bez tego niemożliwe staje się ustanawianie własnych granic.     

 

Czy możemy obiecać, że psychoterapia będzie skuteczna?

Nie, ponieważ sukces terapii zależy od obu osób w nią zaangażowanych. Zapewniamy, że jeśli i pacjent, i terapeuta włożą 100% wysiłku w realizację swoich zadań w tym procesie, to prawdopodobieństwo sukcesu jest bardzo wysokie.