Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia indywidualna to forma leczenia problemów wewnątrzpsychicznych, emocjonalnych. Sesje skupione są wokół problemu psychologicznego pacjenta. Psychoterapeuta w pierwszych sesjach pomaga pacjentowi rozpoznać w czym psychoterapia może pomóc. Skupienie na celu pozwala uniknąć terapii nieefektywnych, które zamieniają się w wieloletnie rozmowy nieprzynoszące zmiany w życiu pacjenta. Intensywność terapii jest dostosowana do pacjenta pod względem diagnostycznym.

Część pacjentów zgłasza problem, którym psychoterapia się nie zajmuje, co nie oznacza, że tacy pacjenci nie powinni podejmować psychoterapii. Oznacza to, że potrzebują większej pomocy ze strony specjalisty i więcej czasu by określić źródło ich wewnętrznego cierpienia emocjonalnego, czym można zajmować się na sesjach psychoterapii psychodynamicznej.

Specyfika psychoterapii indywidualnej psychodynamicznej 

 • Terapia jest ograniczona w czasie. Długość terapii określa się na drugiej lub trzeciej sesji: jest to od kilku do kilkudziesięciu sesji, zwykle kilkanaście sesji.
 • Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.
 • Na pierwszych sesjach ustalany jest kontrakt terapeutyczny wokół zgłoszenia pacjenta, czyli cel i sposób pracy.
 • Psychoterapeuta pomaga określić problem psychologiczny w odróżnieniu od niepsychologicznego. Na przykład: „mam problem ze stawianiem granic w pracy” jest problemem psychologicznym, natomiast „mój szef mnie wykorzystuje i każe pracować po godzinach” nie jest problemem psychologicznym (wewnętrznym) pacjenta.
 • Efekty terapii są najczęściej widoczne już w trakcie terapii.
 • Terapeuta pomaga pacjentowi lepiej radzić sobie z napięciami.
 • Terapia skupiona jest na bieżącej trudności pacjenta, co nie oznacza, że nie wracamy do przeszłych wydarzeń.
 • Nie pracujemy tylko na poziomie treści, ale na poziomie doświadczenia poznawczego, emocjonalnego i fizycznego.

 

Dla kogo szczególnie skierowana jest psychoterapia psychodynamiczna:

 • dla tych, którzy potrzebują pomocy w silnym kryzysie, w żałobie,
 • dla pacjentów niemających jasności, jaki jest ich problem psychologiczny,
 • dla pacjentów, którzy potrzebują wstępnie rozeznać się, czy terapia może być dla nich właściwą formą pomocy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy psychoterapia psychodynamiczna przypomina terapię psychoanalityczną?

Terapia psychodynamiczna ma korzenie w psychoanalizie, ale jest jej modyfikacją. Celem jest intensywniejsza praca. Z tego powodu rezygnuje się np. z wolnych skojarzeń, gdyż ponosi się w takich sytuacjach zbyt duże ryzyko chaotycznego przebiegu sesji. By uniknąć rozmowy na poziomie poznawczym, intelektualizowania, terapeuta psychodynamiczny stara się integrować poziom treści z poziomem doświadczenia emocjonalnego oraz fizycznego.

Jaka jest długość terapii?

Długość terapii jest określana po jednej lub kilku pierwszych konsultacjach. W ramach psychoterapii psychodynamicznej możliwa jest praca ograniczona w czasie, gdy terapeuta proponuje konkretną liczbę sesji, lub nieograniczona w czasie, gdy liczba sesji nie jest ustalana z góry. O tym, która forma jest optymalna decyduje terapeuta indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od jego problemu, potrzeb i możliwości.

Kiedy mogę się spodziewać pierwszych efektów terapii?

Pierwsze zmiany mogą się wydarzyć już po kilku pierwszych tygodniach, częściej jednak pojawiają się po 3-6 miesiącach. Czas ten zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta oraz celu ustalonego na początku pracy terapeutyczneh.