Zespół

Klaudia Czerwonka-Kmiotczyk

Klaudia Czerwonka-Kmiotczyk

Klaudia Czerwonka-Kmiotczyk

Psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię indywidualną psychodynamiczną oraz ISTDP i psychoterapię par.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Psychoterapii i Szkoły Psychoterapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (program rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Ukończyła II stopień szkolenia z zakresu Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT) współorganizowanego przez Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani w Poznaniu i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Uczestniczy w 3 – letnim specjalistycznym szkoleniu Core Training z podejścia ISTDP w Instytucie ISTDP w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne nabywała w ramach staży: w Oddziale Pierwszych Epizodów Psychotycznych I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, w Areszcie Śledczym w Lublinie, w I Oddziale Ogólnopsychiatrycznym przy Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy.

W okresie 2016 – 2021 pracowała w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Udzielała pomocy psychoterapeutycznej dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin. W Poradni Psychologicznej znajdującej się przy Centrum Onkologii prowadziła psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną psychodynamiczną, z elementami MBT, a także psychoterapię ISTDP.

Pracuje psychoterapeutycznie z parami w oparciu o nurt psychodynamiczny i Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT).

Oferuje psychoterapię dla pacjentów onkologicznych oraz par, potrzebujących wsparcia w sytuacji, gdy jedno z partnerów choruje na nowotwór.

W trosce o jakość procesów psychoterapeutycznych swoich pacjentów pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Umów się na wizytę